15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Dziś obchodzimy 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, papieża Polaka, patrona Centrum Kultury w Bukownie.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. W tym roku, 18 maja, będziemy obchodzić setną rocznicę Jego urodzin.

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 r. Benedykt XVI, a kanonizacji – 27 kwietnia 2014 r. – papież Franciszek.
Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 142 podróże po Włoszech. Wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień, opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie z 25 maja 2005 roku siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej nadano nazwę „Centrum Kultury im. Jana Pawła II”.

Hasłem obchodów 15. rocznicy śmierci papieża Polaka są słowa Jana Pawła II „Musicie być mocni mocą miłości”. Słowa te padły podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, ale są szczególnie aktualne w trudnych czasach pandemii. Te i wiele innych treści przekazywanych przez Ojca Świętego.

Osoby wierzące mogą włączyć się w dzisiejszą akcję, organizowaną w związku z rocznicą śmierci papieża: o 21.37 można zapalić świece w naszych oknach i wspólnie się pomodlić.