W sobotę, 8 maja, w kościele w Podlesiu odprawiona została uroczysta msza święta upamiętniająca 158. rocznicę bitwę pod Podlesiem (4 maja 1863 roku).

To właśnie tu, w Podlesiu, w pobliżu punktów granicznych Galicji i Królestwa Polskiego, miała miejsce zwycięska bitwa oddziałów powstańczych pułkowników Józefa Miniewskiego i Francessco Nullo z oddziałami wojska carskiego. Bitwa ta, pod uroczyskiem Ćwięk, poprzedziła bitwę pod Krzykawką.

Źródła historyczne informują, że już o godzinie 9.00 nastąpiły pierwsze starcia z jazdą moskiewską, a następnie z główną kolumną wojsk rosyjskich. Walki trwały od godziny 2.00 do 5.00 po południu. Ostatecznie o zwycięstwie powstańców zadecydowała szarża żuawów pod dowództwem mjr. Lesińskiego. Moskale w nieładzie wycofali się do Olkusza, ponosząc stratę 60 poległych i rannych. Z kolei po stronie powstańców straty były niewielkie.

Od tamtej pamiętnej chwili minęło 158 lat. Dziś wszyscy jesteśmy świadkami teraźniejszej historii, dlatego wypełniamy obowiązek, jakim jest uczczenie śmierci poległych Powstańców.

Symboliczne wiązanki kwiatów złożyli: sekretarz Miasta Bukowno  Halina Lekston, ksiądz proboszcz Stanisław Ciołek, Samorząd Mieszkańców Podlesia, radna Liliana Grzanka oraz delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.