We wtorek, 25 lutego, odbył się kolejny wykład w ramach działającego w MOK Uniwersytetu Otwartego.

Prelekcję pt. “Efekt Matyldy, czyli o kobietach w świecie nauki” wygłosiła dr Justyna Wojniak z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
W pigułce artystycznej wystąpiły Róża Bobyla oraz Martyna Główka z sekcji wokalnej MOK Bukowno.

Justyna Wojniak. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W swoich badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące między innymi nierówności płci w edukacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. Autorka monografii “Edukacja kobiet, kobiety w edukacji. Szkice historyczno-pedagogiczne” oraz “Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie”. Członkini Zarządu i rzeczniczka prasowa Fundacji Kobiety Nauki.