HARMONOGRAM

XVI POWIATOWEGO FESTIWALU

KULTURY DZIECIĘCEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

“O PLUSZOWEGO MISIA”

Bukowno 2024r.

XVI Edycja Powiatowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków

“O PLUSZOWEGO MISIA”

odbędzie się w dniach 10.04.2024 – 29.04.2024 r.

Hasłem przewodnim festiwalu jest temat

,,PRZYJACIEL NA DOBRE I NA ZŁE”

W ramach Festiwalu zaplanowano:

16.04.2024 r. – konkurs recytatorski

17.04.2024 r. – konkurs piosenki

10.04.2024 r. – konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

 • temat konkursu plastycznego – ,,Przyjaciel na dobre i na złe”;
 • ostateczny termin składania prac plastycznych upływa z dniem 22.03.2024 r. na adres MOK w Bukownie ul. Kolejowa 3, 32 – 332 Bukowno;
 • obrady jury odbędą się w dniu 10.04.2024 r.;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10:00 w holu głównym MOK w Bukownie;
 • pokonkursowa wystawa prac plastycznych będzie udostępniona w holu dolnym MOK
  w Bukownie
  w terminie 10.04 – 29.04.2024 r.
 • szczegółowe informacje n/t konkursu zawarto w regulaminie.

KONKURS RECYTATORSKI

 • konkurs recytatorski pod hasłem ,, Przyjaciel na dobre i na złe” odbędzie się dniu 16.04.2024 r. w MOK w Bukownie;
 • eliminacje konkursowe rozpoczną się o godz. 9:30 w sali widowiskowej MOK;
 • ostateczny termin zgłaszania uczestników konkursu upływa z dniem 05.04.2024 r.;
 • terminarz przesłuchań poprzez stronę internetową Miejskiego Przedszkola w Bukownie www.mpbukowno.pl i MOK w Bukownie www.facebook.com/Bukownomok.
  i www.mokbukowno.pl oraz
  informację telefoniczną będzie dostępny
  od dnia 11.04.2024 r.;
 • obrady jury odbędą się w dniu 16.04.2024 r.;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.04.2024 r.;
 • szczegółowe informacje n/t konkursu zawarto w regulaminie.

KONKURS PIOSENKI

 • konkurs piosenki pod hasłem ,, Przyjaciel na dobre i na złe ” odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. w MOK w Bukownie;
 • eliminacje konkursowe rozpoczną się o godz. 9:30 w sali widowiskowej MOK;
 • ostateczny termin zgłaszania uczestników konkursu upływa z dniem 05.04.2024 r.;
 • terminarz przesłuchań poprzez stronę internetową Miejskiego Przedszkola w Bukownie www.mpbukowno.pl i MOK w Bukownie www.facebook.com/Bukownomok
  i www.mokbukowno.pl oraz
  informację telefoniczną będzie dostępny
  od dnia 11.04.2024 r.;
 • obrady jury odbędą się w dniu 17.04.2024 r.;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18.04.2024 r.;
 • Szczegółowe informacje nt. konkursu zawarto w regulaminie.

GALA FESTIWALU

 • Gala Finałowa, wręczenie nagród Laureatom konkursów oraz występy Laureatów I miejsc konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki XVI Edycji Powiatowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków

,,O pluszowego misia” pod hasłem ,, Przyjaciel na dobre i na złe odbędzie się 29.04.2024 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK w Bukownie.

WYNIKI KONKURSÓW

 • konkurs recytatorski – 17.04.2024 r.;
 • konkurs piosenki – 18.04.2024.;
 • konkurs plastyczny – 10.04.2024 r.
 • Publikacje na temat przebiegu i wyników poszczególnych konkursów XVI Edycji Festiwalu pod hasłem ,, Przyjaciel na dobre i na złe zostaną zamieszczone na łamach gazet lokalnych „Głos Bukowna” i ,,Przegląd Olkuski” w najbliższych numerach po Gali Festiwalu.