Uwaga! Uwaga! Konkurs fotograficzno-filmowy pt. “Bukowno moje miasto” rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa po zweryfikowaniu prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych prac członkowie komisji wyłonili zwycięzców:

I miejsce – “Dwie pory” – Piotr Łaś

II miejsce – “Wieczorne spacerowanie” – Rafał Skóra

III miejsce – “Zakole rzeki Sztoły” – Anna Łaś

IV miejsce – “Strzałka Północy” – Przemysław Pytel

V miejsce – “Zachód na piaskowni” – Bartosz Łaś

Zwycięskie prace zaprezentujemy na wystawie oraz posłużą nam do wykonania układanek, które będą wykorzystane podczas imprez kulturalnych w MOK-u i podległych mu Filiach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs odbywał się w ramach zadania pn. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia” realizowanego dzięki współfinansowaniu ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie” Otrzymanych w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.