15 lutego odbyła się trzecia z imprez kulturalnych, które są organizowane w rożnych częściach naszego miasta w ramach zadania pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia”. Tym razem w ramach projektu zorganizowano wykład na działającym w MOK Uniwersytecie Juniora. Tematem przewodnim spotkania była tradycja letniskowo-uzdrowiskowa Bukowna. Mali studenci zastanawiali się, co by było, gdybyśmy nie mieli dostępu do czystego powietrza. Prowadząca zajęcia Klaudia Czajkowska – inżynier środowiska – przedstawiła informacje na temat smogu. Uczestnicy warsztatów wykonali maski antysmogowe oraz doświadczenie przy użyciu odkurzacza, słoika i dymu. Ponadto odbyły się warsztaty plastyczne pt. “Ocalić od zapomnienia – moja tradycja lokalna” i zaprezentowano wystawę eksponatów związanych z historią Bukowna oraz prace z konkursu fotograficzno-filmowego “Bukowno – moje miasto”.

Zadanie pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia” realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie” Otrzymanych w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt. “Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Więcej zdjęć można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku.