Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie został powołany 1 lipca 1991 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie. Jednak jego początki sięgają 22 maja 1978 roku, kiedy utworzono wspólny dla Bolesławia i Bukowna Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W dwa lata później, 31 marca 1980 roku, decyzją wojewody katowickiego wydzielono MDK w Bukownie ze struktur MGOK.

W ciągu tych lat zmieniała się lokalizacja placówki, kadra oraz zasięg i zakres działalności, ale cele pozostawały niezmienne:

upowszechnianie kultury i tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rekreacji i turystyce.

Od 2005 roku MOK ma swą siedzibę w budynku przy ulicy Kolejowej 3, który dzieli z Miejską Biblioteką Publiczną. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie z 25 maja 2005 roku siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej nadano nazwę „Centrum Kultury im. Jana Pawła II”.