Pamiętnik z czasów pandemii – konkurs literacki


Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła i wciąż zmienia nasz świat. Zaczęliśmy żyć w całkiem nowej rzeczywistości, którą próbujemy zrozumieć i w której szukamy własnego miejsca. W związku z tym „Głos Bukowna” ogłasza konkurs pt. „Pamiętnik z czasów pandemii”.

Czekamy na spisane w formie pamiętnika przeżycia, których doświadczyliście i którymi chcielibyście się podzielić, refleksje na temat nowej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, słowem – publikacje dokumentujące zmianę, jaka następuje dziś w sferze prywatnej, zawodowej, społecznej i politycznej.
Najlepsze teksty (lub ich fragmenty) zostaną opublikowane na łamach „Głosu Bukowna”, a ich Autorzy otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.

UWAGA: Materiały nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane drukiem lub w Internecie.

Teksty prosimy przesyłać na adres: glosbukowna@mokbukowno.pl, wpisując w temacie maila „konkurs”. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie* w celu udziału w konkursie »Pamiętnik z czasów pandemii«, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako nagrodzonego lub wyróżnionego w konkursie”.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2020
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 przez powołane w tym celu Jury.

*Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie jest wydawcą „Głosu Bukowna”

Fot. World-fly z Pixabay