W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Kultury zapoczątkował cykl letnich koncertów przy tężni solankowej, która znajduje się w centrum miasta. W każdy czwartek lipca odbywały się tu muzyczne spotkania z działającymi w MOK zespołami.

W tym roku powrócono do tego pomysłu. Cykl koncertów „Artystyczna Tężnia“ rozpoczął się 5 lipca od występu zespołu Animato oraz wokalistów Studia Efendi Clue i MOK Bukowno. Koncert cieszył się sporym zainteresowaniem, żywym aplauzem i wspaniałą atmosferą. Kolejne muzyczne spotkania zaplanowano na 12, 19 i 26 lipca :-)