Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „Żyj pozytywnie i zdrowo bez uzależnień”

W ramach profilaktyki zawartej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta Bukowna  Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym na plakat pod hasłem

„Żyj pozytywnie i zdrowo bez uzależnień”.

Postanowienia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla całych rodzin z terenu miasta Bukowno. Zorganizowany jest w ramach profilaktyki zawartej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w naszym mieście.

Celem konkursu jest :

– wspieranie podejmowanych przez dorosłych, dzieci i młodzież działań profilaktycznych,

chroniących przed sięganiem po środki zmieniające świadomość poprzez kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości;

– promocję stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy, zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami,

– zachęcanie społeczności lokanej do własnych przemyśleń i poszukiwań w tym zakresie, kształtowania się odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie,

– znalezienia ciekawego zajęcia np.poprzez twórczość plastyczną.

Zgłoszenia

Prace konkursowe należy składać do dnia 8.07.2022 r. w siedzibie MOK Bukowno osobiście lub listownie, ul. Kolejowa 3. Plakat należy wykonać najlepiej grupowo, tj.rodzinnie. Każda rodzina ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.  Dopuszczalny format pracy to A3. Technika dowolna. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane rodziny:  nazwisko, tel.kontaktowy. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatorów Konkursu zgody na ich ekspozycję.

Prace plastyczne będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję.

Kryteria oceny:

– trafność tematyczna,

– oryginalność wykonania,

– pomysłowość,

– forma estetyczna pracy,

Organizatorzy konkursu przewidują dyplomy dla wszystkich uczestników, a dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia tegorocznego Bukowieńskiego Pleneru Artystycznego 12 sierpnia 2022 roku o godz.12.00.