Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. “TY też się zaszczep!!!” na plakat promujący szczepienia przeciw Covid-19

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

Adresaci: Konkurs organizowany jest dla dzieci wraz z rodzicami! (dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 9-10 lat, 11-12 lat).

Cel: szerzenie idei szczepień przeciw Covid-19 wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wymagania techniczne: format A3, technika dowolna.

Ocena: Jury powołane przez organizatora pod uwagę będzie brało: pomysł, walory artystyczne, estetykę wykonania.

Nagrody: Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prace oznaczone mertyczką na odwrocie: imię, nazwisko, nr telefonu należy dostarczyć do MOK Bukowno ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno (32) 642 19 38 lub przesłać pocztą do 6 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas pikniku rodzinnego promującego szczepienia przeciwko Covid-19, tj.13 sierpnia br.

Serdecznie zapraszamy do udziału.