Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w wydarzeniu kulturalnym pt.: “Rudy, rudy, dajcie rudy!”

W programie m.in. prezentacja prac konkursu fotograficzno-filmowego, wystawa eksponatów związanych z tradycją i dziedzictwem naszego miasta, warsztaty plastyczne, występy artystyczne oraz spotkanie z lokalnym twórcą.

7 lutego, godz. 16.00, MOK Bukowno

Zadanie pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia” realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie” Otrzymanych w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt. “Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.