Młodzieżowa Piwnica Alternatywna

MPA jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.

Zapewniamy:

  • organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego
  • rozwijanie zainteresowań
  • rozwijanie kultury osobistej
  • poprawę sprawności fizycznej

Podstawowe formy pracy MPA:

  • organizowanie młodzieży czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy
  • wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.
  • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy, bilard itp.
  • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności

Chcesz o coś zapytać?
Napisz na adres e-mail: mok@mokbukowno.pl, a instruktor zajęć odpowie na Twoje pytania.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa MPA jest nieczynna do odwołania.

Plan zajęć

Termin zajęcwtorek – czwartek
godz: 16:00 – 20:00

piątek
godz: 17:00 – 20:00