Zapraszamy studentów Uniwersytetu Otwartego na jutrzejszy wykład ONLINE‼️

👉 19.05.20 godz. 17.00

👉 Temat: Zwierzęta, które zmieniły bieg historii

👉 Wykładowca: dr n. wet. Marta Mendel

👉 Link do wykładu będzie dostępny tutaj

👉 Informacje o wykładowcy:

Marta Mendel – absolwentka warszawskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 2005 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, które zakończyła obroną pracy doktorskiej w 2010 roku. Od 2008 roku jest pracownikiem Zakładu Farmakologii i Toksykologii, gdzie prowadzi zajęcia z toksykologii ogólnej oraz klinicznej toksykologii małych i dużych zwierząt dla studentów WMW, a także dla uczestników Studiów Specjalizacyjnych „Choroby małych zwierząt”.
Jest autorem i współautorem wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu zatruć zwierząt. W pracy naukowej zajmuje się głównie badaniem wpływu substancji roślinnych na motorykę przewodu pokarmowego oraz aktywność metaboliczną wątroby.
Prywatnie mama dwóch urwisów, właścicielka trzech czarnych kotów oraz białego psa.