Dziś rozpoczął się VI Bukowieński Plener Artystyczny „U stóp Diablej Góry”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem: “Sztoła zapisana w obrazie”. Jej głównym celem jest integracja środowiska artystycznego: malarskiego, deucoupage’owego, fotograficznego i rzeźbiarskiego, promocja miasta Bukowno i doskonalenie warsztatu twórczego. Plener potrwa trzy dni, do 21 sierpnia 2020. Bierze w nim dział 32 artystów z Chorzowa, Zabrza, Olkusza, Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Bolesławia, Węglewa i Bukowna.

Uroczystego otwarcia VI Bukowieńskiego Pleneru Artystycznego dokonał burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski wraz z dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anetą Nielabą. Otwierający imprezę życzyli artystom wielu inspiracji i satysfakcjonującej pracy twórczej. Podczas otwarcia uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną składającą się ze zdjęć z poprzednich edycji imprezy oraz odebrali  materiały plastyczne i drobne upominki.  Spotkanie umilił występ młodej skrzypaczki Karoliny Stachurskiej.

Zgodnie z regulaminem, wszystkie osoby biorące udział w plenerze zobowiązane są do przekazania organizatorowi jednej pracy wykonanej na powierzonym materiale. W przypadku fotografii należy oddać dwa zdjęcia.

VI Bukowieński Plener Artystyczny „U stóp Diablej Góry” odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Bukowno.