W ramach projektu ”Bukowno lokalnie i kulturalnie” Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie zaprosił dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ”Bukowno dla papieża”. Konkurs organizowany został z okazji 101 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie pocztówki z Bukowna dla papieża Polaka. Inicjatywa skierowana była do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Celem konkursu było upamiętnienie postaci papieża Polaka.

Prace nadesłane na konkurs oceniła komisja konkursowa powołana przez organizatora, w składzie: Adrianna Marcela-Kucyper – plastyk w Ośrodku Kultury w Sławkowie i Bukownie oraz instruktorki plastyki MOK Bukowno: Iwona Jarno-Kurach i Aleksandra Goc.

Łącznie na konkurs wpłynęły 42 prace z Bukowna i z Olkusza.

Kryteria oceny zostały ustalone w następujący sposób: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne, takie jak :kompozycja, gama kolorystyczna, technika. Najważniejszym elementem przy ocenie prac była jednak samodzielność wykonania.

I tak jednogłośnie przyznano następujące nagrody:

w kategorii dzieci przedszkolnych:

I miejsce – Zuzia Czech

II miejsce – Maja Ostrowska

III miejsce – Sara Dudek;

w kategorii dzieci z klas 1-3:

I miejsce Natalia Gęsiarz (praca ta zdobyła również nagrodę specjalną Dyrektora MOK Bukowno

i została wydrukowana w formacie prawdziwej pocztówki)

II miejsce – Ignacy Matuszewski

III miejsce – Alicja Tomczyk.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w holu górnym MOK Bukowno oraz podczas wystawy online przygotowanej przez organizatora konkursu.