Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie i Miejskie Przedszkole w Bukownie
serdecznie zapraszają do udziału

w
XVI Powiatowym Festiwalu Kultury Dziecięcej

Dla Przedszkolaków
„O Pluszowego Misia” 2024


W ramach Festiwalu odbędą się kolejno:

 • w dniu 10.04.2024r. inauguracja XVI Festiwalu KDDP

O Pluszowego Misia” 2024 i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

 • w dniu 16.04.2024 konkurs recytatorski 

 • w dniu 17.0.2024r. konkurs piosenki

Hasłem przewodnim XVI Edycji Festiwalu jest temat

PRZYJACIEL NA DOBRE I NA ZŁE”

Cele ogólne Festiwalu:

 1. Rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych;

 2. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;

 3. Promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;

 4. Umożliwienie dzieciom prezentacji na forum publicznym;

 5. Integracja placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego;

 6. Wymiana doświadczeń zawodowych i pomysłów nauczycieli wychowania przedszkolnego
  w obszarze edukacji artystycznej.

Cele szczegółowe XVI Edycji Festiwalu:

 1. Zachęcanie dzieci do dzielenia się przeżyciami związanymi z przyjaźnią i koleżeństwem
  i czerpanie radości ze wspólnych zabaw z przyjacielem;

 2. Kształtowanie u dzieci postawy koleżeństwa i przyjaźni;

 3. Rozwijanie umiejętności przejawiania oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa
  wobec innych dzieci
  ;

 4. Rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności

poprzez wielokierunkowe działania twórcze.

Termin składania prac plastycznych – 22.03.2024r.

Termin zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego – 05.04.2024r.

Termin zgłaszania uczestników konkursu piosenki – 05.04.2024r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Plastycznym jest dołączenie do pracy plastycznej zgody nauczycieli/instruktorów, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane (Załącznik 1 )

na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia udziału w konkursie recytacji i w konkursie piosenki dla chętnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego będą przyjmowane wyłącznie na Kartach Zgłoszeń: w konkursie recytatorskim na Karcie Zgłoszeń 1 i w konkursie piosenki na Karcie Zgłoszeń 2, które zawierają Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka drogą elektroniczną na adres miskonkurs@mokbukowno.pl

Karta Zgłoszenia 1, Karta Zgłoszenia 2, Załącznik 1,

do pobrania ze stron internetowych Organizatorów:

www.mpbukowno.pl oraz www.facebook.com/Bukownomok i www.mokbukowno.pl

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów

odbędzie się podczas

GALI FINAŁOWEJ FESTIWALU W DNIU 29.04.2024r.

Rozpoczęcie Gali Finałowej Festiwalu o godz. 10:00

  Miejsce imprezy: Sala widowiskowa MOK w Bukownie

 ul. Kolejowa 3, 32 – 332 Bukowno,    tel/fax  (32)646-02-78, 642-19-38

Szczegółowe terminarze konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki

dostępne będą od 11.04.2024r.

na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie www.mokbukowno.pl
i
www.facebook.com/Bukownomok

i Miejskiego Przedszkola w Bukownie www.mpbukowno.pl