II Dziecięcy Bukowieński Plener Artystyczny “U stóp Diablej Góry” pt.”Fauna i flora”.

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Bukowno

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

Miejsce pleneru: Filia MOK w Podlesiu

Uczestnicy: Dzieci w wieku 9-12 lat

Data: 20.08.2022 r.

Cele: uwrażliwienie dzieci na piękno lokalnej przyrody i poszanowanie jej walorów, wzajemna integracja oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Program:

Godz. 9:45: oficjane rozpoczęcie pleneru oraz rozdanie materiałów plastycznych.

  • spotkanie z gościem specjalnym – bukowieńskim artystą -malarzem -Panem Wiesławem Obrokiem – warsztaty linorytu z lokalnym twórcą -flora
  • poczęstunek
  • spacer do pobliskiej stadniny koni
  • warsztaty plastyczne – fauna
  • kiełbaski

Godz. 18:00: uroczyste zakończenie pleneru wręczenie dyplomów, wystawa poplenerowa

Obowiązki uczestników:

Uczestnicy zobowiązani są do:

  • Pracy twórczej na miejscu, w myśl założeń i celów pleneru.
  • Podporządkowania się zaleceniom organizatorów i komisarzy pleneru.
  • Do przekazania organizatorom jednej pracy wykonanej na powierzonym materiale

Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Warunki uczestnictwa w plenerze: O udziale w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona! Zgłoszenia prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno tel.(32) 642 19 38, (32) 646 02 78 do dnia 15.07.2021r.

Wszystkie wykonane podczas pleneru prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w zakresie promocji kultury i miasta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.