Zapraszamy mieszkańców Bukowna do udziału projekcie kulturalnym animowanym przez Stowarzyszenie SKAŁKA.

Na projekt składa się kilka wydarzeń, o których będziemy informować na bieżąco.

Na początek zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie fotograficzno-filmowym. Zadaniem jego uczestników jest wykonanie amatorskich zdjęć lub krótkiego filmu (max. 3 min.) ukazujących najciekawsze, najcenniejsze miejsca związane z tradycją i dziedzictwem Miasta Bukowno – termin 28 stycznia 2020.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj

Ponadto zapraszamy mieszkańców do współtworzenia wystawy eksponatów związanych z tradycją i dziedzictwem naszego Miasta – termin 28 stycznia 2020 r.

Zadanie pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia” realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków  „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie” Otrzymanych w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt. “Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.