Zapraszamy studentów Uniwersytetu Otwartego na kolejny wykład.

Tym razem będzie to prelekcja dotycząca historii naszego regionu – ziemi olkuskiej.

Prowadzący: Olgerd Dziechciarz

Data: Wtorek, 16 listopada, godz. 17.00

Miejsce: sala widowiskowa

Olgerd Dziechciarz – historyk regionalista, poeta, prozaik, felietonista, dziennikarz. Autor książek popularyzujących dzieje ziemi olkuskiej: „Średniowieczne mury Olkusza” (1995, 1999), „Heretycy regionu olkuskiego” (1998), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom I. Olkusz” (2000, 2003)), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1. Gminy Klucze i Pilica” (2000), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy: Bolesław, Bukowno i Sławków” (2001), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Sławni, mniej sławni, niesławni” (2003), „Olkuskie ongiś i dziś” (2008), „Po szlakach turystycznych Gminy Olkusz. Przewodnik”, bd, (współpraca Jacek Sypień), „Pamięć śladów. Śladami pamięci. Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Olkuskiej” (2015, współautor Jacek Sypień), monografia “Dzieje Bukowna” (2017, współautor Jacek Sypień); ośmiu tomików poetyckich, m.in. Ubyt (1996), Autoświat (2007), Wiersze (p)różne (2008), Galeria Humbug (2009), Mniej niż zło (2011), Przewrócona ósemka (2014), zbiorów opowiadań: Masakra (2007), Miasto Odorków (2009), poMazaniec (2009), Pakuska (2014) oraz powieści: Wielkopolski (2012) i Małopolski (2013) .Tłumaczony na języki: angielski, niemiecki i serbski