Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 17 stycznia 2022 r. Śp. Ewy Wolskiej, wieloletniej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, Burmistrza Miasta Bukowno w latach 2002-2006, Radnej Rady Miejskiej w Bukownie V kadencji, zawsze niezwykle zaangażowanej w swoją pracę i oddanej ludziom.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy MOK Bukowno