Dziś obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji pod Obeliskiem ku czci Żołnierza Polskiego okolicznościową wiązankę kwiatów złożyła delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. stanowiło jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju – ustawa regulowała ustrój prawny dotychczasowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Obowiązywała zaledwie przez kilkanaście miesięcy, na przestrzeni których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień.