Zapraszamy do udziału w I Dziecięcym Bukowieńskim Plenerze Artystycznym “U stóp Diablej Góry”, pt.”BUKOWY LAS”.

Patronat Honorowy Burmistrz Miasta Bukowno

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

Miejsce pleneru:

Filia MOK w Podlesiu

Uczestnicy:

Dzieci w wieku 9-12 lat

data: 14.08.2021 r.

miejsce: Filia MOK w Podlesiu

Cel: uwrażliwienie dzieci na piękno lokalnej przyrody i poszanowanie jej walorów.

Pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Program:

godz.9.00 oficjalne rozpoczęcie pleneru. Rozdanie materiałów plastycznych

– spacer do pobliskiej buczyny i poznanie drzewa o nazwie buk

– gość specjalny leśniczy Nadleśnictwa Olkusz

– warsztaty malarskie z lokalnym twórcą

– praca twórcza

godz.17.00 zakończenie pleneru- odbiór dzieci

Uwaga:

Uroczyste zakończenie pleneru (wystawa, wręczenie dyplomów, upominków)

nastąpi podczas podsumowania pleneru dla dorosłych, tj.20 sierpnia o godz.15.00

w Filii MOK w Podlesiu.

Materiały:

kartka akwarelowa A3, farby akwarelowe, pędzle, sztaluga.

Nagrody:

Organizator przewiduje upominki dla wszystkich uczestników pleneru

Obowiązki uczestników:

Uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorom jednej pracy wykonanej na powierzonym materiale, pracy twórczej na miejscu, w myśl założeń i celów pleneru, podporządkowania się zaleceniom organizatorów i komisarzy pleneru.

Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Warunki uczestnictwa w plenerze:

O udziale w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie,

ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno

tel.(32) 642 19 38, (32) 646 02 78 do dnia 16.07.2021 r.

Wszystkie wykonane podczas pleneru prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w zakresie promocji kultury i miasta.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.