Od 2 stycznia na terenie Bukowna realizowany jest projekt pn. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie SKAŁKA na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia”. Zakończenie zadania przewidziano na dzień 29 lutego 2020 r. Partnerem projektu
jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

W ramach zadania zostanie zorganizowanych 6 imprez kulturalnych, które odbędą się w różnych częściach miasta: na terenie Osiedla Centrum Północ (dwie), Osiedla Podlesie, Osiedla Bór z Przeniem, Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami oraz Osiedla Wodąca. Dotychczas, zgodnie z realizowanym harmonogramem, ogłoszony został konkurs filmowo-fotograficzny na wykonanie amatorskich zdjęć lub krótkiego filmu (max. 3 min.) ukazujących najciekawsze miejsca związane z tradycją i dziedzictwem miasta Bukowno. Ponadto zaproszono mieszkańców do współtworzenia wystawy eksponatów związanych z tradycją i dziedzictwem naszego miasta.

7 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się pierwsza z zaplanowanych imprez, która będzie przebiegać pod hasłem „Rudy, rudy, dajcie rudy”. W programie przewidziano prezentację prac konkursu filmowo-fotograficznego oraz wystawę eksponatów. Organizatorzy zaplanowali także warsztaty plastyczne pt. „Ocalić od zapomnienia – moja tradycja lokalna”, występy artystyczne oraz spotkanie z lokalnym twórcą.

10 lutego w Filii MOK Wodąca odbędzie się druga z imprez, tym razem pod hasłem „ Babciu, Dziadku, dajcie rudy”. Szczegóły na plakacie.

Już wkrótce poinformujemy o kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach realizowanego projektu.

Zadanie pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia” realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków  „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie” otrzymanych w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.