Dziś obchodzimy 16. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, papieża Polaka, patrona Centrum Kultury w Bukownie.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 r. Benedykt XVI, a kanonizacji – 27 kwietnia 2014 r. – papież Franciszek.

Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 142 podróże po Włoszech. Wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień, opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie z 25 maja 2005 roku siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej nadano nazwę „Centrum Kultury im. Jana Pawła II”.

„Musicie być mocni mocą miłości” te słowa padły podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, ale są szczególnie aktualne w trudnych czasach pandemii. Te i wiele innych treści przekazywanych przez Ojca Świętego.

Osoby wierzące mogą włączyć się w dzisiejszą akcję, organizowaną w związku z rocznicą śmierci papieża: o 21.37 można zapalić świece w naszych oknach i wspólnie się pomodlić.

Fot.: wrotapodlasia.pl