Muzealna Sala Regionalna

W 2004 roku powołano do istnienia Muzealną Salę Regionalną. Symboliczny klucz do Sali otrzymał jej opiekun społeczny Tadeusz Szyja. W Sali zgromadzono przegląd minerałów występujących w Bukownie i okolicy, historię pieniądza polskiego od zaborów do czasów dzisiejszych, historię znaczka pocztowego, przedmioty codziennego użytku, przedmioty związane z Zakładami Górniczo-Hutniczymi w Bukownie, gazety (reprinty) dotyczące II wojny światowej, historię oraz dokumenty ZS „Skałka”, dokumenty i zdjęcia dotyczące miasta oraz kroniki Miejskiego Ośrodka Kultury. Sala udostępniona jest do zwiedzania. Odwiedzają ją dzieci i młodzież szkolna, odbywają się w niej spotkania z regionalistami. Spotyka się tam Klub Literacki „Bukowy Liść”, Klub Regionalistów oraz odbywają się lekcje z zakresu regionalizmu i lekcje muzealne.

Galeria Twórców Bukowna

W 2017 roku uroczyście otwarto Galerię Twórców Bukowna, czyli miejsce łączące nie tylko bukowieńskich malarzy, rzeźbiarzy i fotografików, ale także poetów, pisarzy i wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko rozumianą działalnością artystyczną. Galeria mieści się na I piętrze, pok. nr 16. Wśród zaprezentowanych obrazów można zobaczyć bukowieńskie pejzaże, martwą naturę i portrety. Ponadto w GTB zgromadzono publikacje autorstwa bukowieńskich twórców słowa (tomiki wierszy itp.)