Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie ogłasza nabór wierszy na XXIX Sejmik Poetycki “Pod Diablą Górą”. Na wiersze czekamy do 15 października 2021.

Sejmik Poetycki “Pod Diablą Górą” to Ogólnopolski Konkurs Poezji o Złoty, Srebrny i Brązowy Liść Bukowy, w dwóch kategoriach wiekowych; I – do lat 18, II – powyżej 18 roku życia.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności poetyckiej w środowisku oraz doskonalenie i popularyzacja twórczości amatorskiej wśród dzieci i młodzieży.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie jednego wiersza o dowolnej tematyce, niepublikowanego w wydawnictwach zwartych (książki, czasopisma) i nienagradzanego w innych konkursach.

Nadesłane utwory zostaną opublikowane w tomiku, którego promocja odbędzie się podczas Gali finałowej, a nagrodzeni oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.

Wiersze, z dopiskiem SEJMIK POETYCKI, prosimy dostarczyć do 15 października 2021 r. na adres e-mail: mok@mokbukowno.pl lub w dwóch egzemplarzach maszynopisu, drogą tradycyjną /pocztą/, na adres: MOK Bukowno, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

UWAGA: w przypadku wysyłania wierszy pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.

* Wiersz oraz kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, wiek) należy opatrzyć godłem (niegraficznym) oraz kategorią wiekową, której dotyczy.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Literackiej 19.11.2021 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji utworów bez gratyfikacji pieniężnej dla autora. Nagrody można odebrać wyłącznie podczas Gali Sejmiku. Przesłanie wiersza na konkurs oznacza automatyczną zgodę na publikację danych osobowych autora (imię, nazwisko, miejscowość) w tomiku i mediach.

Patronat: Burmistrz Miasta Bukowno

Patronat medialny: Fundacja Kultury AFRONT

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

Serdecznie zapraszamy do udziału! ?