15 października rozstrzygnięto IV edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Śmieci precz – zróbmy rzecz”. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Olkuskiego, a polegał na kreatywnym, tj. twórczym, wykorzystaniu zużytych odpadów w taki sposób, żeby nadać im drugie życie.

Tematem tegorocznego konkursu było „DRZEWKO SZCZĘŚCIA”.

Drzewko należało wykonać w całości z materiałów przeznaczonych do recyklingu, np. z papieru, tektury, folii, plastiku, drewna, sznurka itd. 

15 października Jury konkursowe dokonało oceny 8 prac przysłanych na tegoroczną edycję konkursu.

Decyzją Jury w składzie:

Joanna Poczęsna – inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego,

Adrianna Marcela-Kucyper – instruktor plastyki w MOK Sławków i MOK Bukowno,

Ewa Stachurska – kierownik administracyjny MOK Bukowno

nagrodzono drużyny z poniższych szkół:

I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku,

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu,

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie,

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Ryczówku.

Poza konkursem przyznano dwie nagrody Dyrektora MOK Bukowno (za wkład pracy):

– Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu,

– Szkole Podstawowej w Bydlinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne nagrody, a zwycięzcy dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!