Od 2 stycznia na terenie Bukowna realizowany jest projekt pn. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie SKAŁKA na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia”. Zakończenie zadania przewidziano na dzień 29 lutego 2020 r. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

W ramach zadania do tej pory zorganizowano dwie imprezy: pierwsza odbyła się 7 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, druga – 10 lutego – w Filii MOK Wodąca. Podczas spotkań zaprezentowana została wystawa eksponatów związanych z historią Bukowna oraz prac konkursu fotograficzno-filmowego “Bukowno – moje miasto”. Najmłodsi wzięli udział w warsztatach plastyczno-regionalnych pt. “Ocalić od zapomnienia – moja tradycja lokalna” oraz w konkursach wiedzy o Bukownie. Ponadto w filii MOK Wodąca prelekcję na temat początków naszego miasta wygłosił Józef Niewdana. Spotkania umiliły występy wokalne.

Już dziś zapraszamy na kolejne imprezy, o których na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej oraz profilu FB.

Więcej zdjęć tutaj i tutaj.

Zadanie pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia” realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie” Otrzymanych w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt. “Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.