Sekcje

Miejski Ośrodek Kultury dysponuje kilkoma pracowniami artystycznymi, w których mogą
odbywać się zarówno codzienne zajęcia jak i warsztaty (jednorazowe i cykliczne).

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z sekcji znajdą Państwo na dedykowanych
stronach pracowni

Dokumenty