We wtorek, 11 lutego, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie autorskie Rozalii Hagno, podczas którego promowano najnowszy tom wierszy poetki, zatytułowany „Jestem powierzchnią i głębią” (wyd. MOK Bukowno, 2019). Książka zawiera najnowszą twórczość autorki oraz utwory poetki zebrane ze wszystkich zbiorowych publikacji Klubu Literackiego „Bukowy Liść”, działającego przy MOK.

Rozalia Hagno jest mieszkanką Bukowna i wieloletnim członkiem Klubu Literackiego „Bukowy Liść”. Jako poetka wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych w Bukownie, Bolesławiu i Sławkowie. Najczęściej nagradzane są jej krótkie białe wiersze, potwierdzające tezę, że minimum słów może zawierać w sobie wiele znaczeń.

“Jestem powierzchnią i głębią” to drugi indywidualny tom wierszy pani Rozalii. Jego redaktorem jest Urszula Kalecińska-Kucik, która sama także jest poetką, a ponadto instruktorem działającego w Miejskim Ośrodku Kultury Klubu Literackiego. Jak napisała we wstępie do publikacji: “Tytuł tomiku ˃˃Jestem powierzchnią i głębią˂˂ obrazuje tezę, że to, co z pozoru wydaje się powierzchowne, może nieść ze sobą głębszą treść, a człowiek ma prawo wyrażać swoje przemyślenia zarówno w sposób prosty, jak i głęboki”.

Zawarte w wydawnictwie utwory połączone są w tematyczne cykle (nietytułowane), w związku z czym nie zostały zamieszczone w kolejności ich powstawania (autorka ich nie datuje). W swoich wierszach Rozalia Hagno porusza tematy dotyczące miłości, przyjaźni, przemijania, spraw ostatecznych i ulotności życia, ale nie zapomina też o swojej małej ojczyźnie, czyli o Bukownie i jego urokach. Jak wspomniała podczas spotkania autorskiego redaktor tomu, praca redakcyjna nad tomikiem wierszy Rozalii Hagno polegała głównie na przepisaniu z rękopisów i innych publikacji utworów poetki oraz nadaniu im jednolitego układu graficznego i wprowadzeniu drobnych zmian redakcyjnych i korektorskich.

Autorka zadedykowała tom swoim bliskim i opatrzyła go mottem z twórczości Wisławy Szymborskiej: “Tylko co to takiego poezja / Niejedna chwiejna odpowiedź / na to pytanie już padła. / A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego / Jak zbawiennej poręczy”.

Dodajmy, że poprzedni indywidualny tom wierszy Rozalii Hagno, zatytułowany “Przemijanie”, ukazał się w roku 2009, a jego redaktorem była doskonale znana bukowianom Elżbieta Świć, która tak wówczas pisała o poezji pani Rozalii: “W jej wierszach odnajdziemy wszystko to, co jest udziałem współczesnego człowieka, nieco oszołomionego i zaskakiwanego problemami codzienności, a także niekwestionowany zachwyt nad pięknem świata, szczególnie naszej małej ojczyzny, oraz zadumę nad przemijaniem. Poezja pani Rozalii to krótkie, proste w formie wiersze, a mimo to bogate w treści, o niezwykłych, czasem zaskakujących pointach”.

Na koniec kilka słów o samym spotkaniu z Rozalią Hagno. Przybyło na nie liczne grono osób, wśród których nie mogło zabraknąć rodziny i przyjaciół poetki. Wzruszająca, serdeczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom wieczoru. Wiersze poetki odczytały Urszula Kalecińska-Kucik oraz Irena Krzywiecka, oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół Staccato i Agnieszka Rosa. Miłą niespodzianką dla autorki było wykonanie przez Agnieszkę Rosę piosenki, której tekst został ułożony z kilku wierszy poetki pochodzących z najnowszego tomu wierszy.

Tomik “Jestem powierzchnią i głębią” można nabyć w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3. Cena: 15 zł.

Fotorelację z wydarzenia można zobaczyć tutaj.