Uniwersytet Juniora

Uniwersytet Juniora powstał by realizować następujące cele:

 • Umożliwić dzieciom z małych miast i wiosek dostęp do alternatywnych form edukacji, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych.
 • Pokazać dzieciom, jak można poznawać świat w niekonwencjonalny sposób.
 • Rozwijać naturalną ciekawość dziecka i chęć zrozumienia otaczającej go rzeczywistości.
 • Wspomóc rodziców w edukacji dzieci.

Zapewniamy:

 • Ciekawe wykłady związane z tematem rocznym

Fizyka-Chemia [2017/2018]; Biologia-Geografia [2018/2019]; Podróże [2018/2019]

 • Ekscytujące warsztaty

m.in. nauka języka angielskiego przez zabawę; warsztaty robotyki; warsztaty plastyczne;  warsztaty tańca; Ju-Jitsu;

 • Wyjazdy/Wycieczki

Krótkie wyjazdy w ciekawe miejsca powiązane z wykładami.

Organizacja uniwersytetu:

 1. Przedsięwzięcie jest organizowane w partnerstwie z Impuls Centrum Języków Obcych, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bukownie.
 2. Patronat medialny nad inauguracją Uniwersytetu sprawują „Przegląd Olkuski” i „Głos Bukowna”.
 3. Rektor odpowiada za opracowanie programu zajęć na poszczególne semestry.
 4. Za prawidłowy przebieg i organizację zajęć odpowiada Impuls Centrum Języków Obcych, który przeprowadza rekrutację dzieci, wydaje indeksy oraz udziela zaliczenia zajęć w indeksach, wręczając każdemu uczestnikowi wykładów naklejkę z tematem, nazwiskiem wykładowcy oraz logo instytucji partnerskich. Dla Oddziału w Bukownie za wyżej wymienione sprawy odpowiada Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
 5. Wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni śląskich i małopolskich, a także instytucji kulturalnych (teatr, filharmonia).
 6. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu.
 7. Każdy rodzic/opiekun słuchacza odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęć.
 8. W roku szkolnym zakłada się możliwość wyjazdu na dwa wykłady wyjazdowe – w I semestrze do Uniwersytetu Juniora w Olkuszu, w II semestrze – do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 9. Na zakończenie roku uniwersyteckiego uczestnicy otrzymują dyplom.