10 października 2023 roku w MOK odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego “Śmieci precz -zróbmy rzecz”, pod nazwą ART-Kreator.

Podobnie jak w zeszłym roku, patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Bukowno oraz Starosta Powiatu Olkuskiego. Nasi partnerzy to: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Bukownie.

Tegoroczny tematy brzmiał: Pejzaż z wakacji. Z pozornie niepotrzebnych rzeczy różnego rodzaju czystych śmieci i odpadów powstały przedmioty użyteczne, niejednokrotnie aspirujące do miana sztuki użytkowej lub dekoracyjnej.

Do konkursu zgłosiło się siedem drużyn: z Bydlina, Osieka, Klucz, Chechła, Kwaśniowa i dwie szkoły z Bukowna.
Prace uczestników nadzorowało specjalnie powołane jury w składzie: Adam Muchajer – przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, Beata Czerwińska – przedstawiciel Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Bukownie, Anna Dąbek – plastyczka.

Podczas obrad jury odbył się spektakl pt.”Przygody Jasia Ananasa” w wykonaniu aktorów z częstochowskiego Teatru „Małgo”. Po przedstawieniu zostały oficjalnie ogłoszone wyniki, przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Poniżej wyniki:
I miejsce Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Chechle
II miejsce Szkoła Podstawowa im.J.Piłsudskiego w Bydlinie
III miejsce Szkoła Podstawowa im.J.Pawła II w Kluczach
wyróżnienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku