8.12.2022 r. został rozstrzygnięty II MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS pt. „Moje drzewo genealogiczne”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej.

Celem konkursu było:

– wzbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny,

– rozbudzenie zainteresowań poszukiwaniami genealogicznymi,

– poznanie, poprzez pryzmat losów rodziny, historii własnej miejscowości i regionu,

– pobudzanie dialogu międzypokoleniowego w rodzinach,

– rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

Na konkurs wpłynęło 41 prac z pięciu szkół podstawowych.

Uczniowie odebrali gratulacje, dyplomy i nagrody z rąk pani Agnieszki Wadas-Żuk (Sekretarz Miasta Bukowno) oraz pani Joanny Szotek (Skarbnik Miasta Bukowno).

Nagrody przyznano w trzech kategoriach:

Kategoria I [klasy IV-V]

I miejsce – Natalia Barakomska [SP im Jana Pawła II Klucze]

II miejsce – Amelia Barczyk [SP im Jana Pawła II Klucze]

III miejsce – Brajan Dudek [SP im St. Staszica w Bolesławiu]

Wyróżnienie – Lena Kowalska [SP im St. Staszica w Bolesławiu]

Wyróżnienie – Julia Gajek [SP im. Jana Baranowskiego w Sławkowie]

 

Kategoria II [klasy VI-VII]

I miejsce – Witold Bujakowski [SP im ks. Stefana Joniaka w Niegowicach]

II miejsce – Maciej Skowron [SP nr 1 w Bukownie]

III miejsce – Stanisław Piątek [SP im Jana Pawła II Klucze]

Wyróżnienie – Aleksander Barakomski [SP im Jana Pawła II Klucze]

Kategoria III [klasy VIII]

I miejsce – Mateusz Domagała [SP nr 1 w Bukownie]

II miejsce – Oliwier Druszcz [SP nr 1 w Bukownie]

III miejsce – Piotr Gut [SP nr 1 w Bukownie]

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

I zapraszamy już za rok!