Szanowni Studenci Uniwersytetu Otwartego, serdecznie zapraszamy na zakończenie roku akademickiego 2021/2022, które odbędzie się 14.06.2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali widowiskowej MOK.

W programie m.in. wykład, który wygłosi, prof. dr hab. Andrzej Szromnik.‍

Temat prelekcji: E- HANDEL I E-ZAKUPY – WARUNKI I PROCEDURY ZAKUPÓW W INTERNECIE.

Andrzej Szromnik (urodzony Kluczach) – ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2002–2008 prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 1971 ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), doktoryzował się w 1976 roku, a habilitował 1983 na macierzystej uczelni. W 1996 r. z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 1971 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pełniąc funkcję profesora zwyczajnego tej uczelni od roku 1996. W latach 1995-2002 profesor zwyczajny w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997-2007 również profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie. W 1994 został kierownikiem Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. W 2002 został wybrany na prorektora ds. studenckich i kształcenia akademii Ekonomicznej w Krakowie, w trakcie drugiej kadencji w 2007 uczelnia ta przekształciła się w Uniwersytet Ekonomiczny. Od 2013 r. kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy. Od 2019 wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Jest pierwszą osobą, która otrzymała honorowe obywatelstwo Gminy Klucze. Doktor Honoris Causa w Tarnopolskim Instytucie Społecznych i Informacyjnych Technologii.