Zapraszamy 24 maja (piątek) o godz. 18.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie na spotkanie z historykiem Olgerdem Dziechciarzem i promocję jego najnowszej, liczącej ponad tysiąc stron książki “Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej” (wyd. Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2024).
Będzie można porozmawiać z autorem i nabyć wspomnianą publikację, wraz z autografem 🙂

“Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej” to licząca ponad tysiąc stron, bogato ilustrowana praca popularno-naukowa, zawierająca wybór tekstów publicystyczno-historycznych autorstwa historyka Olgerda Dziechciarza, które ukazywały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza na łamach takich czasopism, jak m.in.: „Przegląd Olkuski”, „Ilcusiana”, „Wieści Wolbromskie”, „Wiadomości Zagłębia”, „Trybuna Śląska”. W publikacji czytelnik znajdzie historię olkuskiego powiatu, dzieje miast, dzielnic, wsi i przysiółków historycznej ziemi olkuskiej, czyli obejmującej teren od Sławkowa na zachodzie, Bukowna na południu, Bolesławia, Olkusza, Trzyciąża i Sułoszowy na wschodzie, oraz Klucz, Wolbromia, Pilicy i Żarnowca na północy. Zawiera również biogramy interesujących ludzi regionu – m.in. rycerza rozbójnika Mikołaja Kornicza-Siestrzeńca, historię bytności w Olkuszu cesarza Karola IV Luksemburskiego, losy Adelajdy Heskiej, odrzuconej małżonki króla Kazimierza Wielkiego, opowieść o konstruktorach lotniczych rodem z ziemi olkuskiej Antonim Kocjanie i Ryszardzie Bartlu, materiał o partyzancie Gerardzie Woźnicy „Hardym”, artykuły o Peterze Westenie – założycielu Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, czy wnikliwy esej o przedwojennym wicestaroście Edwardzie Trznadlu. Nie brakuje tu również relacji o wydarzeniach historycznych, jak bitwy bądź potyczki, takie choćby jak bitwa pod Sławkowem, w której załoga zamku w Rabsztynie i olkuscy górnicy dowodzeni przez Kozaka Gabriela Hołubka pobili wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, czy bitwy pod Podlesiem i Krzykawką, a także heroiczna obrona dworu w Glanowie w czasie powstania 1863 r., oraz wizyty na ziemi olkuskiej sławnych ludzi, np. przyszłego papieża Klemensa VIII (Ippolito Aldobrandiniego), Fryderyka Chopina, Adolfa Dygasińskiego,oraz jeszcze wielu niezwykłych ludzi i niecodziennych zdarzeń, jakie miały u nas miejsce.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.