Zapraszamy na wernisaż wystawy prac Magdaleny Bieniek.

16 maja 2024, godz. 17.00, sala wystawowa MOK Bukowno

Magdalena Bieniek
Magister edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na kierunku specjalności „sztuki użytkowe” na Uniwersytecie Śląskim, filia Cieszyn. Autorka pracy dyplomowej licencjackiej „Łapacz Żywiołów”, pracy magisterskiej pt. „Tęsknota, taniec do przetańczenia” zrealizowanych w pracowni ceramiki dr hab. Małgorzaty Skałuba-Krentowicz, a także cyklu przedstawień Jezusa Chrystusa będącego aneksem do dyplomu licencjackiego wykonanego w pracowni rysunku Dr Marka Głowackiego.

Od 2017 roku jest członkinią Koła Ceramików 4MA działającego na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
W 2019 roku wzięła udział w zbiorowej wystawie „Zaburzanie równowagi” w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach, prezentując pracę „Efekt motyla” łączącą ceramikę ze szkłem.

W 2020 roku na 4. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE prowadziła warsztaty „Artystyczna interpretacja powstawania planet – Hikaru Dorodango” oraz prezentowała jedną ze swoich prac wykonaną tą techniką.
W 2021 roku w muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu po raz drugi zaprezentowała cykl ukazujący oblicza Jezusa Chrystusa.

W 2022 roku odbyła dwumiesięczne praktyki w pracowni ceramiki Arran Street East w Dublinie, a także wzięła udział w wystawie zbiorowej Cieszyńskiej Szkoły Ceramiki wystawionej w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie. Współtworzyła pracę pt. „Zbiornik elementarny” wykonaną pod przewodnictwem dr hab Joanny Wowrzeczki, prezentowaną na Czarnym chodniku w Cieszynie, a następnie na wystawie w galerii Minus1 w Katowicach.