Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim Pracownikom Samorządu serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Życzymy wszystkim Państwu wytrwałości w dalszej pracy, wielu sukcesów osobistych i zawodowych oraz powodzenia w realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

Dyrektor i Pracownicy

MOK Bukowno