Dziś 1 maja – Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja. Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago. W 1886 roku właściciel firmy McCormick Harvester postanowił zmodernizować swój zakład. W tym celu zwolnił wszystkich pracowników, a na ich miejsce zatrudnił nowych. Od 1 maja przez kilka kolejnych dni trwały protesty byłych pracowników. W chwili przemówienia jednego z uczestników strajku policja zaatakowała protestujących, mimo że byli oni nastawieni pokojowo. To właśnie wtedy doszło do masakry, która przeszła do historii jako Haymarket Riot 1886. Demonstracja została nazwana „Kampanią na rzecz 8-godzinnego dnia pracy”. Kilka lat po tych wydarzeniach ustalono, że 1 maja będzie dniem upamiętniającym strajk, który miał miejsce w Chicago.

Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców. W 1950 roku rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego i 1 maja stał się dniem wolnym od pracy.

W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe, które miały upamiętniać ważne wydarzenia dla środowiska robotniczego. Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, miało ono również szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę „1 Maja” nosiło wiele ulic i placów Polski.

W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna „Solidarność”.

Obecnie w wielu miastach w Polsce odbywają się marsze, pochody oraz uroczystości związane ze Świętem 1 Maja. Dla wielu osób to także doskonała okazja do zwrócenia uwagi na problematykę braku pracy, niskiej płacy czy nierówności na rynku pracy. Od lat swoje demonstracje organizują środowiska anarchistyczne i anarchosyndykalistyczne. Demonstracjom towarzyszą pikniki, kiermasze prasy lewicowej, konferencje, dyskusje plenerowe oraz koncerty.

Na zdjęciach obchody 1 Maja w Bukownie, z lat 70. i 80.

Fot. Muzealna Sala Regionalna MOK