Dziś obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej ustawy zasadniczej.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. stanowiło jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju – ustawa regulowała ustrój prawny dotychczasowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Obowiązywała zaledwie przez kilkanaście miesięcy, na przestrzeni których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień.

Ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta w całej Polsce będą skoncentrowane na wydarzeniach dostępnych w przestrzeni cyfrowej.

Fot. Bukowno, 3 maja 2019