Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie ogłasza nabór do Przeglądu zespołów ludowych.

Celem Przeglądu jest prezentacja i upowszechnianie bogactwa form ludowych funkcjonujących w regionie, ochrona i promocja gwary i języka regionalnego, transmisja kulturowa, wymiana doświadczeń kulturalnych oraz wzajemna edukacja, promocja kultury ludowej, wzmocnienie lokalnej tożsamości.

W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły, którym bliska jest spuścizna przodków i kultura ludowa regionu lub miejscowości, w której żyją.

Zgłoszenie zespołów należy wysyłać do 7.06.2021 na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

ul. Kolejowa 3

32-332 Bukowno

e-mail: mok@mokbukowno.pl

Za zgłoszenie zespołu uważa się przesłanie na ww. adres:

– czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia,

– wykazu utworów przygotowanych na festiwal.

TERMIN PRZEGLĄDU: 13.06.2021 godz. 17:00.

Więcej informacji w regulaminie.

Karta zgłoszenia