Z okazji Dnia Papieskiego 19 października MOK Bukowno zorganizował Koncert Papieski.
Koncertowi towarzyszyły dwie wystawy: “Rodzina Ulmów z Markowej – historia wypełniona dobrocią i Miłością” oraz wystawa z Centrum Myśli Jana Pawła II pt.”Karol Wojtyła. Narodziny”, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bukownie.

Wystawa “Rodzina Ulmów z Markowej – historia wypełniona dobrocią i Miłością” to pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, o tym samym tytule. Głównym celem, zarówno konkursu, jak i wystawy, było przedstawienie jak najszerszemu gronu odbiorców tej wydawałoby się zwykłej podkarpackiej rodziny, która podjęła się niezwykłego i bardzo ryzykownego w czasie II wojny światowej czynu, jakim było ukrywanie Żydów w swoim domu. W 1944 r. Józef i jego wówczas ciężarna żona Wiktoria razem z szóstką ich dzieci zginęli od hitlerowskich kul.
Na piętnastu planszach wystawowych obok pięknych i wymownych prac uczestników wspomnianego konkursu zaprezentowane były chronologicznie informacje o jej głównych Bohaterach, dzięki czemu można było lepiej poznać historię tej rodziny. Wystawa ta wędruje po Polsce, a jej organizatorem i twórcą jest Fundacja BO WARTO z Warszawy. Tak się składa, że w Bukownie mieszka członkini rady Fundacji pani Katarzyna Gajdziszewska, która zainicjowała wystawę w naszym mieście oraz przyjęła nasze zaproszenie i zechciała przybliżyć nieco historię Ulmów oraz cel konkursu. Serdecznie dziękujemy za ten gest.

W dalszym programie koncertu dokonano oficjalnego podsumowania konkursu plastycznego “Bukowno dla Papieża”, wręczając dyplomy i nagrody uczestnikom, po czym
odbył się godzinny program artystyczny pt. “Miłość mi wszystko wyjaśnia”, w wykonaniu pracowni muzyczno-teatralnej Pozytywka oraz Zespołu Animato.