W listopadzie 2020 roku ukazała się obszerna publikacja poświęcona w całości Orkiestrze Dętej ZGH ,,Bolesław” w Bukownie. Liczące niemal 300 stron wydawnictwo autorstwa Jana Ryszarda Chojowskiego i Tomasza Sawickiego jest zapisem historii działalności orkiestry od powstania (w miarę możliwości) do dnia dzisiejszego. Promocja książki, z udziałem autorów, odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie w środę, 30 czerwca. Spotkaniu towarzyszył koncert Orkiestry Dętej ZGH ,,Bolesław” .

Ta wydana w twardej oprawie, na kredowym papierze, bogato ilustrowana książka stanowi kompendium wiedzy na temat orkiestry ZGH, a jej ogromną zaletą jest fakt, że autorzy przedstawili tu nie tylko samą historię orkiestry, ale przede wszystkim historię tworzących ją muzyków. Podstawowe rozdziały wchodzące w skład wydawnictwa to: „Kalendarium”, „Mecenat”, „Orkiestra”, „Występy – święta branżowe i inne okazje”, czy „Wspomnienia”. Autorzy publikują w nich nie tylko informacje na temat składu osobowego zespołu, repertuaru, umundurowania, osiągnięć, czy wykorzystywanych instrumentów, ale przytaczają także życiorysy i mówią o losach rodzin muzykujących w orkiestrze z pokolenia na pokolenie. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział zatytułowany „Wspomnienia”, gdzie znaleźć można sporo interesujących historii, do tej pory znanych tylko nielicznym. Autorzy oddają też głos osobom bezpośrednio związanym z zespołem oraz członkom rodzin zmarłych już muzyków. Książka zawiera także bogaty zbiór zdjęć (bardzo wiele archiwalnych), które autorom udało się zebrać i opublikować.

Praca nad książką zajęła nam cały, pełny rok. Były trudności obiektywne i subiektywne; niedługo po rozpoczęciu pracy zaatakowała epidemia koronawirusa, orkiestra na długi czas zawiesiła próby… Podziękowania należą się przede wszystkim tym osobom, które zechciały odświeżyć pamięć i podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Im kłaniamy się do pasa. Wszystko, co udało się o tej orkiestrze napisać, zaczerpnięte zostało z zawodnej ludzkiej pamięci – mówił jeden z autorów publikacji, Jan Ryszard Chojowski.

My, autorzy, Jan Ryszard Chojowski i Tomasz Sawicki, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia, aby ta pozycja wydawnicza mogła ujrzeć światło dzienne – dodaje Tomasz Sawicki.

Trudno sobie wyobrazić, aby jakiekolwiek uroczystości, które odbywają się na terenie powiatu olkuskiego, a zwłaszcza gminy Bolesław czy miasta Bukowno, odbyły się Orkiestry Dętej ZGH. Ogromnie cieszy fakt, że ta znakomita Orkiestra doczekała się swojej monografii.

Niech gra, Zakładowa Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych-Hutniczych Bolesław S.A.”, Wyd. Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych ,,Bolesław”, Bukowno 2020.