W czwartek, 24 maja, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie autorskie z historykiem Olgerdem Dziechciarzem, podczas którego autor promował swoją najnowszą, monumentalną książkę „Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej” (wyd. Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2024).

„Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej” to licząca ponad tysiąc stron, bogato ilustrowana praca popularno-naukowa, zawierająca wybór tekstów publicystyczno-historycznych autorstwa historyka Olgerda Dziechciarza, które ukazywały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza na łamach takich czasopism, jak m.in.: „Przegląd Olkuski”, „Ilcusiana”, „Wieści Wolbromskie”, „Wiadomości Zagłębia”, czy „Trybuna Śląska”. W publikacji czytelnik znajdzie historię olkuskiego powiatu, dzieje miast, dzielnic, wsi i przysiółków historycznej ziemi olkuskiej, czyli obejmującej teren od Sławkowa na zachodzie, Bukowna na południu, Bolesławia, Olkusza, Trzyciąża i Sułoszowej na wschodzie oraz Klucz, Wolbromia, Pilicy i Żarnowca na północy. Zawiera również biogramy interesujących ludzi regionu – m.in. rycerza rozbójnika Mikołaja Kornicza-Siestrzeńca, historię bytności w Olkuszu cesarza Karola IV Luksemburskiego, losy Adelajdy Heskiej, odrzuconej małżonki króla Kazimierza Wielkiego, opowieść o konstruktorach lotniczych rodem z ziemi olkuskiej Antonim Kocjanie i Ryszardzie Bartlu, materiał o partyzancie Gerardzie Woźnicy „Hardym”, artykuły o Peterze Westenie – założycielu Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, czy wnikliwy esej o przedwojennym wicestaroście Edwardzie Trznadlu. Nie brakuje tu również relacji o wydarzeniach historycznych, jak bitwy bądź potyczki, takie choćby jak bitwa pod Sławkowem, w której załoga zamku w Rabsztynie i olkuscy górnicy dowodzeni przez Kozaka Gabriela Hołubka pobili wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, czy bitwa pod Podlesiem i Krzykawką, a także heroiczna obrona dworu w Glanowie w czasie powstania 1863 r., oraz wizyta na ziemi olkuskiej sławnych ludzi, np. przyszłego papieża Klemensa VIII (Ippolito Aldobrandiniego), Fryderyka Chopina, Adolfa Dygasińskiego oraz jeszcze wielu niezwykłych ludzi i niecodziennych zdarzeń, jakie miały u nas miejsce.
Podczas spotkania w MOK autor opowiadał o tym, jak książka powstawała, a także omawiał niektóre przedstawione w niej wydarzenia. Przybyli goście mogli zadać autorowi pytania raz nabyć publikację wraz z dedykacją. Jak powiedział Olgerd Dziechciarz, pracuje już nad kolejnym tomem publikacji poświęconej ziemi olkuskiej.
Dodajmy, że podobne spotkania odbyły się wcześniej w Olkuszu, Kluczach i Bolesławiu.
……………………………………………………………………………………………….
Olgerd Dziechciarz – z wykształcenia historyk, z zawodu pisarz, dziennikarz i wystawiennik; autor kilkunastu książek popularyzujących dzieje ziemi olkuskiej, w tym takich pozycji, jak: Średniowieczne mury Olkusza (1995, 1998) Heretycy regionu olkuskiego (1998), Przewodnik po ziemi olkuskiej (w latach 2000-2002 ukazały się trzy części poświęcone gminom: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Sławków, Klucze i Pilica), Sławni, mniej sławni, niesławni. Szkice o ludziach ziemi olkuskiej (2003), Olkuskie ongiś i dziś (2008), Dzieje Bukowna (2017, współautor Jacek Sypień), 18 lat Galerii BWA w Olkuszu (2020), Podziemny Olkusz (2021); pięciu tomów felietonów: Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby (2003), Partykularne interesy (2005), Olkusz dla opornych (2006), Olkusz dla średnio zaawansowanych (2011), W Olkuszu, czyli nigdzie (2018) oraz dwunastu książek poetyckich, kilku zbiorów opowiadań i trzech powieści.