Zakończył się VIII Bukowieński Plener Artystyczny „U stóp Diablej Góry”, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie. W tegorocznej imprezie wzięło udział niemal  30 artystów z Bukowna, Jaworzna, Bolesławia, Olkusza, Sławkowa i Dąbrowy Górniczej. Wśród uczestników pleneru znaleźli się: Natalia Skubis, Irena Wiltosińska, Sabina Piotrowska, Henryka Orzeł, Misia Bik, Karolina Lewandowska, Barbara Lewandowska, Ewa Dychtoń, Marina Kholodniak, Marianna Lewowska, Teresa Piaskowska, Marzena Skubis, Barbara Gajdziszewska, Urszula Kalecińska-Kucik, Anna Łaś, Piotr Łaś, Grażyna Jabłońska, Anna Gajdziszewska, Barbara Nurska, Magdalena Kubańska, Anna Brandegger-Miśków, Aldona Żuromska, Małgorzata Szkop, Adrianna Gajdziszewska, Agnieszka Guja, Leszek Krzemień, Edmund Pęgiel, Iwona Jarno-Kurach i Aleksandra Goc.

Tematem VIII edycji pleneru była bukowieńska fauna i flora. Uczestnicy, wśród których znaleźli się zarówno artyści profesjonalni, jak i amatorzy, przez trzy dni tworzyli w różnych zakątkach Bukowna, uwieczniając tutejsze krajobrazy. Plener obejmował cztery dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, decoupage oraz fotografię. Głównym celem imprezy była integracja środowiska artystycznego, doskonalenie warsztatu twórczego oraz promocja Bukowna.

Zgodnie z założeniami regulaminowymi, uczestnicy pleneru zobowiązani byli przekazać organizatorom jedną pracę wykonaną na powierzonym przez organizatora materiale. W przypadku fotografii należało dostarczyć dwa zdjęcia na dowolnym nośniku. Jedną z prac malarskich oraz fotograficznych miał stanowić obraz/zdjęcie flory lub fauny z dowolnego zakątka naszego miasta, zaś tematyka drugiej pracy była dowolna.

Zakończenie pleneru odbyło się w piątek 12 sierpnia. Podczas uroczystego wernisażu poplenerowych prac obecni byli m.in. zastępca burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz i sekretarz Miasta Halina Lekston, którzy wręczyli uczestnikom dyplomy i drobne upominki. Podczas imprezy wręczone zostały także nagrody w rodzinnym konkursie plastycznym „ŻYJ POZYTYWNIE I ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ”, wpisującym się w  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z występami artystycznymi zaprezentowały się Karolina Lewandowska, Kasia Piasta oraz Magdalena Pędras.

Druga część imprezy odbyła się na placu przed Centrum Kultury. Nie zabrakło pysznego poczęstunku, tańców, śpiewów oraz rozmów na tematy artystyczne i nie tylko. Dodajmy, że 20 sierpnia w filii MOK w Podlesiu odbył się II  Dziecięcy Plener Artystyczny „Pod Diablą Górą” – impreza artystyczna przeznaczona dla najmłodszych i stanowiąca inicjatywę towarzyszącą plenerowi dla osób dorosłych. Gościem specjalnym pleneru dziecięcego był mieszkający w Podlesiu artysta Wiesław Obrok, który zaprezentował dzieciom technikę linorytu. Uczestnicy wykonali interesujące prace z motywami roślinnymi w glinie samoutwardzalnej oraz akwarele.

VIII Bukowieński Plener Artystyczny „U stóp Diablej Góry” odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Bukowno, Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Referatu Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej UM w Bukownie.