We wtorek 13 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Otwartego. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu „Gaudeamus igitur”, po którym na scenie MOK wystąpili laureaci Powiatowego Festiwalu Piosenki: Karolina Lewandowska, Maks Kaszuba, Martyna Główka, Patrycja Tomczyk i Wiktoria Pasternak.

Następnie zgromadzeni na sali studenci odebrali z rąk zaproszonej na spotkanie prof. Zofii Budrewicz, burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego i zastępcy burmistrza Marcina Cockiewicza dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki oraz symboliczne upominki.
W kolejnej części wieczoru prelekcję pt. „Literackie lekcje etyki ekologicznej” wygłosiła wspomniana już prof. dr hab. Zofia Budrewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, która to uczelnia (wraz z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym) patronuje bukowieńskiemu UO.

Ostatnia część wydarzenia odbyła się na placu przed MOK. Tutaj z kolei oficjalnie zakończono kolejny rok pracy sekcji Decoupage prowadzonej przez Iwonę Jarno-Kurach. Podziękowania za cały rok pracy artystycznej otrzymali także członkowie działających w MOK zespołów: Bukowiacy, Spod Buczyny i Animato.
Imprezę poprowadziła dyrektor MOK Aneta Nielaba. Wieczór zakończył się wspólnym biesiadowaniem.