Zapraszamy do zapisów na nowy rok akademicki 2023/2024 Uniwersytetu Otwartego.


Słuchacze UO mogą uczęszczać na wykłady, brać czynny udział w ciekawych wyjazdach, korzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych nauczycieli akademickich, a także poprawiać sprawność fizyczną.


Serdecznie zapraszamy 😀☺️