Serdecznie zapraszamy na promocję książki pt. “Niech gra” oraz spotkanie z jej autorami: Janem Ryszardem Chojowskim i Tomaszem Sawickim.
 
Spotkaniu towarzyszyć będzie koncert Orkiestry Dętej ZGH “Bolesław”!
 
Data: 30 czerwca 2021, godz. 17.00
 
Miejsce: sala widowiskowa MOK Bukowno
 
,,Niech gra”, to tytuł obszernego wydawnictwa poświęconego w całości Orkiestrze Dętej ZGH ,,Bolesław” w Bukownie. Chyba nie ma osób, które by nie słyszały o orkiestrze ZGH. Trudno sobie wyobrazić, aby jakiekolwiek uroczystości, które odbywają się na terenie powiatu olkuskiego, a zwłaszcza gminy Bolesław czy miasta Bukowno, odbyły się bez znakomitej Orkiestry Dętej ZGH.
 
Prof. nadzw. UMFC dr hab. Adam Bogacki pisze o publikacji:
 
Jan Ryszard Chojowski i Tomasz Sawicki swą pu­blikacją udowadniają, że działania artystyczne lokal­nej społeczności są nie tylko przemyślane, lecz także głęboko zakorzenione w tradycji regionu Bolesławia i Bukowna. Zakładowa Orkiestra Dęta ZGH „Bolesław”, która stanowi przedmiot ich badań, jest tego najlepszym przykładem. Autorzy przytaczają niezwykle ciekawe biografie oraz losy rodzin muzykujących z pokolenia na pokolenie. Osoby związane na co dzień z ciężkim trudem pracy w wielkim zakładzie, z umiłowaniem pie­lęgnują i uprawiają sztukę muzyczną w sposób równie poważny i profesjonalny jak wykonawcy tzw. zawodu wyuczonego. Sztandarowym przykładem jest przywo­łana tutaj postać Adama Pędrasa, który łączył pracę cieśli kopalnianego z rolą artysty, czy też Mieczysława Pędrasa, który przeżył piekło Oświęcimia. Z kolei Jerzy Sojka jest żywym przykładem profesjonalizacji Zakłado­wej Orkiestry Dętej, odpowiedzialnym za jej przemianę z amatorskiego zespołu przyzakładowego w nieomal w pełni dojrzały, dęty skład orkiestrowy. Współcześni animatorzy bolesławskiej kultury muzycznej, tacy jak Jerzy Sojka, Bogusław Solecki czy gospodarz orkiestry – Zdzisław Skrzypiciel, to osoby mające wpływ na kształ­towanie współczesnego obrazu zespołu.