We wtorek, 28 września, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury zainaugurowano rok akademicki 2021/2022 Uniwersytetu Otwartego.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu „Gaudeamus Igitur” (łac. „Radujmy się więc”) przez bukowieński Chór Animato, przy akompaniamencie Tadeusza Kańczugi. Studentów UO powitała dyrektor MOK Aneta Nielaba, która przypomniała historię Uniwersytetu od początku jego funkcjonowania w naszym mieście i jednocześnie życzyła przybyłym owocnej pracy, interesujących wykładów i tego, by nie opuszczały ich chęci do ciągłego zgłębiania wiedzy. Studenci otrzymali także indeksy, które będą im służyć przez cały rozpoczynający się właśnie rok akademicki.
Następnie przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Uniwersytet Otwarty w czasie pandemii”, podczas której przybyli mieli okazję zobaczyć, jak radzili sobie organizatorzy UO w czasie pandemii COVID-19. Główną częścią spotkania był wykład doskonale znanej studentom bukowieńskiego UO prof. dr hab. Zofii Budrewicz, zatytułowany „Zofia Żurakowska – zapomniana pisarka dla młodzieży”.

Przypomnijmy: Zofia Budrewicz pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN od 1977 roku, w Instytucie Filologii Polskiej od 1986 r.  (doktorat  uzyskała w 1993 r., habilitację – w 2003, tytuł profesora – 2017 r.). Jest autorką kilku monografii oraz wielu artykułów na temat tradycji i współczesności dydaktyki polonistycznej. Prowadzi również badania m. in. z zakresu polonistycznego wychowania regionalnego oraz twórczości dla dzieci i młodzieży w perspektywie szkolnej. Zofia Budrewicz pełni funkcję kierownika  Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego  oraz Centrum Badań nad Edukacją i Kulturą Regionu. Jest redaktorką naczelną czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae”. Jest członkinią Komisji Dydaktycznej Polonistów przy KNOL oraz  Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN. Za działalność dydaktyczną otrzymała Medal Komisji Edukacji Naukowej, a za  całokształt osiągnięć naukowych – Srebrny Krzyż Zasługi. Była też kilkakrotnie wyróżniana nagrodami II i III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za autorskie monografie naukowe oraz zespołowym wyróżnieniem ministra Kultury (2011) za organizację sesji naukowej oraz redakcje monografii wieloautorskiej  „Chopin w kulturze i edukacji”.

Wykład prof. Z. Budrewicz był tym bardziej wyjątkowy, iż pani profesor kończy swoją pracę na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i jako pracownik tejże uczelni gościła na UO w Bukownie po raz ostatni. Nie zabrakło więc wspomnień, wzruszeń i wielu ciepłych słów.

Na zakończenie inauguracyjnego wykładu z występem wokalnym zaprezentowała się Magdalena Pędras, wykonując trzy utwory: „Serce rozbitkiem jest”, „Mały dworzec” i „Opowiadaj mi”.

Uniwersytet Otwarty swoją działalność rozpoczął w 2008 roku. Patronują mu dwie renomowane uczelnie: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i krakowski Uniwersytet Ekonomiczny.
Wykłady w ramach UO odbywają się od października do czerwca, dwa razy w miesiącu. Studenci, poza uczestnictwem w wykładach, biorą też udział w wycieczkach, zajęciach artystycznych i sportowych.

Oferta Uniwersytetu Otwartego w Bukownie:

 • wykłady – dwa razy w miesiącu, we wtorki o godz. 17.00 (koszt semestru: 30 zł).
 • Zajęcia ruchowe – Aerobik (zajęcia odpłatne)
 • Zajęcia ruchowe – Basen (zajęcia odpłatne)
 • Nordic Walking
 • Klub Podróżnika
 • Kino dla Seniora
 • Klub Seniora
 • Herbatka studencka – tematyczne spotkania w MOK przy herbatce i ciastku
 • Zapisy do zespołów śpiewaczych: chór Animato, zespół Spod Buczyny, kapela Bukowiacy
 • wycieczki
 • SŁUCHAM SIEBIE – zajęcia muzyczno-ruchowe dla seniorów, organizowane przez POZYTYWKĘ – Pracownię Muzyczno-Teatralną (wtorki godz. 19.00, zajęcia odpłatne).
 • Szkoła Musicalu – Studio Wokalne i Rehabilitacji Głosu Efendi Clue i MOK Bukowno (zajęcia odpłatne).

W ramach projektu:
* 3-godzinne warsztaty dwa razy w miesiącu
* zajęcia wokalne, aktorskie i taneczne
* próby z wokalistami, aktorami i tancerzami.

Szczegóły pod nr tel. 32 642 19 38; 32 646 02 78