Zapraszamy na wielkie otwarcie Pokoju Zagadek!!! Przybywajcie!!!

Szczegóły na plakacie.

REGULAMIN POKOJU ZAGADEK MOK BUKOWNO

REZERWACJA

 1. Każda osoba dokonuje rezerwacji osobiście w siedzibie MOK Bukowno lub telefonicznie. Osoba rejestrująca zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Podczas gry w Pokoju Zagadek uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: liczba uczestników, data i godzina rezerwacji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, sposób płatności, informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).
 4. W dniu wcześniejszym jeden z pracowników zadzwoni na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

GRA

 1. Pokój Zagadek mieści się w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ulicy Kolejowej 3.
 2. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
 3. Gracze w wieku poniżej 12 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z co najmniej jedną osobą pełnoletnią.
 4. W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy.
 5. Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy przybyć 15 min przed rozpoczęciem gry (kwestie organizacyjne i wprowadzenie do gry). Czas gry jest ograniczony. Jeżeli do końca gry zostało uczestnikom naprawdę niewiele czasu, a obsługa będzie miała możliwość (nie ma rezerwacji na koleją godzinę) to pozwoli na dokończenie zabawy. Jeżeli jednak Mistrz Gry nie ma możliwości wydłużenia Waszego czasu, obsługa wytłumaczy Wam zagadki, których nie zdążyliście rozwiązać.
 6. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Pokoju Zagadek mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
 7. Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków itp). Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów oraz rzeczy osobistych w zamykanej walizce. Klucz do walizki uczestnicy zabierają ze sobą. Po zakończeniu zabawy uczestnicy muszą oddać klucz obsłudze.
 8. Gra jest monitorowana.

Pozostałe informacje

 1. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Pokoju Zagadek pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 2. Pokój zagadek nie odpowiada za uszkodzenia bądź zabrudzenia odzieży, obuwia i innych przedmiotów uczestników, a także nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie firmy rzeczy należące do uczestników.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

Płatność

 1. Płatności w Pokoju Zagadek dokonać można gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym przed rozpoczęciem gry.
 2. Koszty gry dla grupy 2-5 osobowej to:
 • 100 zł w weekend
 • 80 zł w tygodniu
 • 60 zł w dniu promocji